Wróć na: Strona główna

Regulamin sklepu

Sklep Internetowy "Mądra Mama" działający pod adresem www.madramama.pl, prowadzony jest przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą 31-235 Kraków os. Witkowice Nowe 38
NIP: numer: 945-187-35-45.
Regon numer: 122660555.
 
 
UMOWA SPRZEDAŻY
 
 
1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez własną stronę internetową oraz za pośrednictwem Serwis Allegro.
 
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 
3. Użytkownik, zamieszczając dane w naszym systemie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 
4. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Allegro składane są przez instrumenty udostępnione przez zarządzającego serwisem.
 
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez Platformę chyba, że w Ofercie wskazano inaczej. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. 
 
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar w przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie. W przypadku wybrania metody płatności przy odbiorze Towaru, realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że w Ofercie wskazano inaczej.
 
8. Czas realizacji zamówienia jest indywidualny, uzależniony od dostępności produktu w zasobach własnych. W szczególnych sytuacjach, może być konieczne odnowienie zasobów przez Sklep Internetowy w ramach zakupów hurtowych. Co do zasady czas realizacji wynosi odpowiednio:
 
 • w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 
9. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy jest uzależniony od rodzaju wybranej formy dostawy, przewoźnika itp., niezależnie od sklepu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez przewoźnika lub też jest ustalany indywidualnie w przypadku odbioru osobistego lub dostarczenia towaru bezpośrednio przez Sklep Internetowy.
 
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 
10. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje kilka Towarów wymagających fizycznej dostawy, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia, tj. Towary z krótszym terminem realizacji zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie właściwym dla Towaru z najdłuższym terminem realizacji, jeśli zostały zakupione w ramach jednej Umowy sprzedaży chyba, że ze względu na rozmiary (gabaryty) zamówienia zostanie ono rozbite na kilka paczek – wówczas Towary mogą być wysyłane we właściwych dla siebie terminach.
 
11. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku całkowitej niedostępności towarów transakcja nie dochodzi do realizacji, zaś wszelkie wpłaty od Kupującego zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu lub zwracane we wskazany przez niego sposób.  W sytuacji częściowej niedostępności towarów Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 
12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. Tego rodzaju sprzedaż może zawierać indywidualne różnice od sprzedaży regularnej, o czym każdorazowo będą umieszczane stosowne informacje.
 
13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, co nie dotyczy umów już zawartych i będących w czasie realizacji. Dotyczy to także sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Allegro.
 
14. Firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” jest podatnikiem VAT. W związku z tym wystawiane przez nas faktury są fakturami VAT.
 
 
PŁATNOŚCI I WYSYŁKA
 
15. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 
 • przy odbiorze – za pobraniem,
 • gotówką lub bezgotówkowo Blik na telefon lub za pomocą szybkiego linku przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
 • tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu (Karolina Korbiel „Mądra Mama” 20 1030 0019 0109 8530 0044 1598),
 • za pomocą Serwisu Przelewy24,
 • gotówką w przypadku dostarczenia towaru bezpośrednio przez Sklep Internetowy,
 • instrumentami udostępnionymi przez zarządzającego Serwisem Allegro, w przypadku sprzedaży za pośrednictwem tego kanału.
 
16. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Orlen Paczki, firmy InPost Sp. z o. o. (usługa Paczkomaty InPost) lub firm kurierskich.
 
17. Koszt dostawy na terenie Polski ustalany jest w zależności od rodzaju wybranej dostawy i doręczyciela, a także w zależności od rodzaju, ilości i wagi zakupionych towarów oraz sposobu zapłaty.

Kurier:
Płatność poprzez Przelewy24 – 12 zł
Przelew tradycyjny – 12 zł
Płatność za pobraniem – 18 zł
W przypadku zakupów za kwotę minimum 250 zł dostawa bezpłatna
 
Paczkomaty Inpost:
Płatność poprzez Przelewy24 – 14 zł
Przelew tradycyjny – 14 zł
Płatność za pobraniem – 18 zł
W przypadku zakupów za kwotę minimum 250 zł dostawa bezpłatna
 
Odbiór osobisty:
Płatność Przelewy24 - 0 zł
Przelew tradycyjny - 0 zł
 

Wyjątkowo przy sprzedaży Adwentowników:

Poczta Polska list polecony ekonomiczny (dotyczy 1 szt. Adwentownika) - 8 zł; List polecony na terenie UE - waga paczki do 500 g - 23 zł

Orlen Paczka - 10 zł

 
 
W przypadku wysyłki towarów za granicę, koszt dostawy zostanie indywidualnie ustalony.
 
 
ZWROTY I REKLAMACJE
 
18. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne może powiadomić o tym fakcie sklep "Mądra Mama" telefonicznie (606771110) lub mailowo (sklep@madramama.pl) w celu ustalenia najbardziej optymalego dla klienta rozwiązania problemu. Klient może też od razu odesłać towar przesyłką pocztową na adres Karolina Korbiel "Mądra Mama",31-235 os. Witkowice Nowe 38 Kraków lub do Paczkomatu KRA553, ul. Mackiewicza 17, tel. 606771110, e-mail: sklep@madramama.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu reklamacji.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji np. na specjalnym formularzu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 
19. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne może powiadomić o tym fakcie sklep "Mądra Mama" telefonicznie (606771110) lub mailowo (sklep@madramama.pl) w celu ustalenia najbardziej optymalego dla klienta rozwiązania problemu. Klient może też od razu odesłać towar przesyłką pocztową na adres Karolina Korbiel Mądra Mama 31-235 Kraków os.Witkowice Nowe 38 lub do Paczkomatu KRA553, ul. Mackiewicza 17, tel. 606771110, e-mail: sklep@madramama.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu reklamacji.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji np. na specjalnym formularzu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 
20. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;
Platformy ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/odr - dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: polubowne.uokik.gov.pl.
 
21.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
 
DANE OSOBOWE
 
22. Administratorem danych osobowych Użytkowników są:
 
Firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” w zakresie danych osobowych Kupujących zawierających Umowy sprzedaży, które są podstawą przetwarzania tych danych,
 
Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku do Kupujących korzystających z tego operatora płatności podczas opłacania zobowiązań wynikających z Umów sprzedaży.
 
23. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z firmą Karolina Korbiel „Mądra Mama”, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama” w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu profilowania Użytkowników, obowiązku prawnego ciążącego na firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” oraz na podstawie zgody, jeśli taką wyrazi Użytkownik, w celu wysyłania informacji marketingowych, tj. od 25 maja 2018 r. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
 
24. Firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” przetwarza dane w celach związanych z realizacją umów sprzedaży, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, w tym zawarcia umowy – ze względu na charakter tych usług. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Również wyrażenie zgody na dostarczanie informacji marketingowych jest całkowicie dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że brak podania danych będzie skutkować niemożnością wysyłania przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama” tych informacji.
 
25. Dane Użytkowników mogą być przekazywane do następujących podmiotów zewnętrznych:
 
 • firmy FSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Gdyńska 19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000219900, NIP: 9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, e-mail: info@fsi.pl, jako dostawcy usług IT,
 • podmiotów, będących dostawcami produktów, w zakresie danych osobowych Kupujących zawierających Umowy sprzedaży, które są podstawą przetwarzania tych danych ze względu na realizację modelu sprzedaży na zasadach dropshipingu,
 • firmy Agnieszka Kołbik Biuro Rachunkowe REBUS, os. Suszówka 39a, 32-005 Niepołomice, NIP 9451197191, REGON 121555939,prowadzącej usługi księgowe dla firmy Karolina Korbiel „Mądra Mama”,
 • hostingodawcy,
 • Google Inc. Jako: dostawcy usługi Google Analitics,dostawcy usług marketingowych – firma wykorzystuje narzędzie remarketingu. Dzięki tej funkcji Usługodawca jest w stanie przygotować odpowiednio dostosowane komunikaty do rodzaju odbiorcy i jego preferencji w związku z czym następuje profilowanie.
 • podmiotów odpowiedzialnych za dostawę towarów zakupionych w sklepie
 • Przelewy24 - dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji procesu płatności za złożone u Sprzedawców zamówienia.
W związku z powyższym, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej (Google). Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
 
26.Dane Użytkownika będą przetwarzane, w zależności od tego co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń przez lub od Użytkownika,
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.
27. Przetwarzając dane Użytkownika firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje od momentu logowania w Platformie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 
28. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (od 25 maja 2018 r.),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych (od 25 maja 2018 r.),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
29. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@madramama.pl  lub zadzwonić pod numer 606771110.
 
30. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 
31. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy nie wskazane powyżej uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).